วิสัยทัศน์

เราเป็นบริษัทชั้นนำทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ธุรกิจเกมมิ่งเกียร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และระบบรักษาความปลอดภัยต่างๆ เพื่อเป็นผู้ให้บริการที่ครบวงจรระดับโลก เราคำนึงถึงการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม (Optimized) และคุ้มค่า (Cost Effective) ด้วยการให้บริการหลังการขายที่ดีเยี่ยม

เป้าหมายธุรกิจ

บริษัทมุ่งมั่นที่จะเติมโตอย่างยั่งยืนและตระหนักถึงผลประโยชน์

  • มีการมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้า รวมไปถึงมีการกระจายฐานลูกค้าให้มากขึ้น พร้อมทั้งสร้างชื่อเสียงของบริษัทจากความสำเร็จ
  • รักษาความสามารถในการทำกำไร โดยการปรับปรุงกระบวนการผลิต เพื่อความปลอดภัยและลดต้นุทนในการทำงาน
  • เพิ่มประสิทธิภาพของการดำเนินงานโดยการลดขั้นตอนการทำงานที่ไม่จำเป็นและ
  • เพิ่มมาตราฐานการทำงาน รวมทั้งมีการรวมขั้นตอนการทำงานต่างๆ เข้าด้วยกัน
  • เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีความรู้ ความสามารถ โดยการอบรมในและนอกสถานที่ เพื่อรองรับการเติบโตของบริษัท
  • เพิ่มยอดขายโดยขยายตลาดไปยังต่างประเทศ กลุ่มเกมมิ่งเกียร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ระบบรักษาความปลอดภัย และกลุ่มลูกค้าอื่นๆ ที่หลากหลายมากขึ้น