Skip to main content

วันนี้ทางบริษัทได้ร่วมแรงร่วมใจกันฟื้นฟูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้างถ่อ จ. อุบลราชธานี หลังจากเจอเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ โดยได้รับการบริจาคอุปกรณ์ใช้งานและของใช้ต่างๆ จากทุกภาคส่วน เช่น ไม้ถูกพื้น ไม้กวาด โต๊ะ เก้าอี้ ทุกพื้นที่ในบริเวณศูนย์มีร่องรอยการเสียหายจากการถูกน้ำท่วม คราบจากการแช่น้ำเป็นเวลานาน สิ่งของทุกอย่างไม่สามารถใช้งานต่อได้ ต้องทำการรื้อถอนออกทุกอย่าง และทำการซ่อมแซ่มทาสีใหม่ รวมถึงสิ่งของต่างๆ ต้องติดตั้งใหม่ทั้งหมด แต่งานนี้ก็สำเร็จผ่านไปได้สวยงามด้วยความตั้งใจลงแรงกันสุดตัวทุกคนครับ