Skip to main content

เมื่อวันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา บริษัทจีเอ็มเอส คอร์เปอเรชั่น ได้ร่วมจัดถวายเก้าอี้ EGA และปัจจัยบางส่วน ให้กับพระมหาไพรวัลย์ และ พระมหาสมปอง ณ วัดสร้อยทอง เพื่อให้ท่านได้ใช้งานในการเผยแพร่ธรรมมะสู่เยาวชนคนรุ่นใหม่ ได้สะดวกสบายมากขึ้น ในครั้งนี้ทางบริษัทขอเป็นตัวแทนให้ทุกท่านๆได้ร่วมอนุโมทนาบุญในกุศลครั้งนี้ด้วยครับ