วิธีการสั่งซื้อสินค้าและชำระเงิน

รายละเอียดบัญชีธนาคาร

สามารถโอนชำระเงินค่าสินค้าเข้ามาได้ที่บัญชี ชื่อ บริษัท จี.เอ็ม.เอส.คอร์เปอเรชั่น จำกัด

ธนาคารไทยพาณิชย์
เลขที่ 2382086237

ธนาคารกสิกรไทย
เลขที่ 0391911983

ทั้งนี้คุณลูกค้าสามารถโอนชำระเงินผ่านบัตรเครดิต/เดบิต แจ้งการชำระเงินค่าสินค้าได้ที่ แจ้งการชำระเงิน